Zpráva z adventního setkání 15. 12. 2005

Propojení adventní a vánoční části Adventního setkání se vydařilo, a to z hlediska smyslu, času i prostoru. Celkově se k radosti všech ukázalo, že studenti mají nejen potenciál k tomu něco vytvořit, ale že se jim to v praxi opravdu podařilo.

Akustika a hlavně atmosféra kostela sv. Ludmily umožnila hlubším způsobem procítit duchovní rozměr Adventu a to v řeči pana ředitele, otce Gereona a pak především v písních aktuálního hudebního uskupení AG vedeném Igorem Angelovem.
Na přechod z kostela do školní kaple podle zpívané písně Rosu dejte nebesa ji nebesa opravdu dala (vydatně pršelo) a tak světla svíček, jež jsme si v průvodu zapálili, poněkud pohasla. Radostné hlasy zpěvu písně, kterou jsme si během přechodu zpívali, ovšem nikoliv.
Teplé světlo svic pak za zpěvu Aleluja přinesla do školní kaple sexta A, čímž uvedla druhou polovinu Adventního setkání.
Vánoční písně pod vedením p.Bílkové, p.Halbychové naladily hosty na přicházející Vánoční čas. Mezi nimi kapli jemně rozezvučely dvě písně (od Asonance) sexty A, dramaticky oživila klavírní skladba brilantně zahraná Janem Hajičem. Šermířské představení patří již k dobré tradici vystoupení AG: Ostří mečů k vánoční době přímo nepatří, ale v době středověku se život odehrával trochu jinak a ledacos z toho oslovuje svými hodnotami i dnešní mladé muže. Hra Poopoluška, kterou učitelům k nastudování nabídla studentka Klára Kochová se setkala u diváků s nadšenou radostí, že i učitelé si ze sebe umí udělat legraci. Před závěrem programu zazněla píseň opět v podání aktuálního hudebního uskupení AG. Zvěstovali jsme v ní radost, ke které se mohli svým zpěvem připojit i posluchači. Koncert zakončila netradičně pojatá Vánoční hra: vzešla z iniciativy sexty B, ale krásným projevem pospolitosti bylo, že na ní účinkovali i studenti jiných ročníků, v roli oveček dokonce i sourozenci studentů a děti profesorů. Sbory ke hře dobře nastudovala studentka Klára Kochová, pro niž to byl dirigentský začátek.
Celkově se k radosti všech ukázalo, že studenti mají nejen potenciál k tomu něco vytvořit, ale že se jim to v praxi opravdu podařilo. Tím může pokračovat tendence poskytovat prostor a podporu studentům k takovýmto činnostem (třeba nejen adventnímu setkání).
Také se díky Igorovi Angelovi a dalším opět otevřela možnost pro pravidelnější hudební činnosti studentů i učitelů , kteří o to budou mít zájem, pod odborným vedením, pospolu.
Na závěr bych vyslovila poděkování všem, kdo na Adventním setkání účinkovali a pomáhali s jeho přípravou. Přála bych si, aby se nám nejméně takto dařilo i v akcích budoucích, podařilo se nám zjednodušit organizaci a třeba ještě rozšířit prostor pro společné setkávání.

Alena Kulhavá

Video - Popoluška