Studenti a učitelé, vybírejte nejhezčí fotografie ZVÍŘETE

Fotografie do soutěže visí ve třetím patře a těší se na vaše oko. (Studentům se vydařily). Hlasovací lístky obdržíte (povětšinou jste již obdrželi) u Aleny Kulhavé, které je také odevzdávejte (nebo do kabinetu biologie na můj stůl).
Přeji pěkné potěšení. AK.