Proběhla soutěž Talent AG pro rok 2006

Téma: 

Dne 6.6.2006 ve 12.00 hodin se ve školní kapli AG konala, jako již každoročně, hudební soutěž Talent AG. Celkem se soutěže zúčastnilo 15 studentů ze tříd nižšího i vyššího gymnázia, kteří hráli na klavír, housle a lesní roh. Na hudební přehlídce zazněl i zpěv.

Vítězkami Talentu AG pro rok 2006 se staly za kategorii A - nižší gymnázium studentka třídy 3.A Barbora Čeřovská - klavír, za kategorii B - vyšší gymnázium studentka třídy 4.B Veronika Landkammerová - klavír.

Předávání pohárů vítězům a společné fotografování všech hudebníků proběhne dne 14.6.2006 v 10.00 hodin v mezipatře budovy u velkého kříže.

Většina účastníků hud. přehlídky Talent AG zahraje svůj program na školní akademii dne 15.6. v 18.00 hod. ve školní kapli.

Srdečně zveme všechny a těšíme se na další ročník Talent AG 2007.


Mgr. J.Bílková, Mgr. M. Kroftová

Foto ze soutěže:


Foto z vyhlašování vítězů:Příbuzné články k tématu: