Praktická část maturitních zkoušek z estetické výchovy

Vážení přátelé,
touto cestou bychom všechny rádi pozvali na praktickou část maturitních zkoušek z estetické výchovy. V úterý 9. května proběhnou v kapli školy veřejné maturitní přehrávky a obhajoby výtvarných prací.

Ve 12 hodin zazní skladby různých autorů a žánrů, které si studenti hudebního semináře nastudovali pod odborným vedením paní prof. Marie Kroftové.
V 13 hodin představí studenti výtvarného semináře svá díla, shlédnete kresby, fotografie, nebo se seznámíte s výtvarnými počiny na poli videoartu či performance.

Věříme, že vystoupení maturantů budou skutečně důstojná, svědčící o jejich nadání, schopnostech i kázni a zodpovědné přípravě.
Na pěkný zážitek a setkání s příznivci hudby a výtvarného umění se těší Květa Podškubková.