Pozvánka pro studenty na Pouť do Santiago de Compostella

Pozvánka pro studenty na Pouť do Santiago de Compostella
(cca 25.8.-12.9.2007)

Pouť vede odněkud někam. Míří k cíli a cesta je důležitým prostředkem k dosažení cíle. V počátku i posledku je toto i naše Pouť životem. Při této Cestě využíváme prostor a čas.

Konkrétní dílčí Pouti tedy také nebyly pouhým výletem či cestou.

Následováním dřívější (i dnešní) tradice se studenti a učitelé AG vydají na přelomu srpna a září na Pouť k místům sv. Jakuba ve Španělsku: do třetího nejvýznamnějšího poutního místa křesťanů: Santiago de Compostelly.

Nabízíme tedy Vám studentům možnost zúčastnit se této Cesty, při které se nejen podíváte na významné místo, projdete vzdálenou krajinou, ale zároveň bychom si přáli, abyste zakusili smysl tohoto tradičního duchovního počínání lidí ode dávných věků.

Během naší Pouti budeme užívat krajiny, historických památek, našeho společenství (společná cesta, hovory, mše atd.), činnosti (hudba, malování atd.). Během každého dne ujdeme cca 20-30km (věci nám poveze autobus):

Vyjdeme ze španělské Astorgy, půjdeme přes hory a budeme scházet do Santiaga de Compostella, kde strávíme - Užijeme den. Před cestou domů se ještě podíváme na Konec světa - španělské západní pobřeží Evropy.

V průběhu školního roku uspořádáme několik kratších Poutí a výletů, aby se poutníci z různých tříd seznámili (pokud se neznají), zjistili své fyzické možnosti a také začali postupně už v Čechách užívat darů, které Pouti nabízejí.

Předpokládané finanční náklady na cestu budou cca 10 000 - 12 000 Kč.
cesta 5500Kč
ubytování 2000Kč
jídlo 2000Kč
vstupné atd. 2000Kč

Tato cena je velká jak pro studenty, tak učitele. Proto se budeme snažit získat finanční prostředky, aby cena byla o poznání menší. Na tom by měli participovat jak učitelé, tak studenti. Cesta je od začátku společná: od plánování určitých věcí přes shánění finančních prostředků, dílčí pouti až po vlastní Pouť. My učitelé podáme návrh na alespoň dva granty, požádáme větší firmy o sponzorské dary(finanční i věcné, včetně potravin) . Společně se studenty můžeme uspořádat benefiční akci. Shánění sponzorů a dalších finančních prostředků může být záležitostí každého poutníka.

Proto milí studenti uvažujte zatím jen, zda byste se Pouti chtěli zúčastnit a finanční stránku zatím poodložme stranou.

První schůzku zájemců plánujeme v průběhu prosince.


Přihlásit se můžete u Pabla Chacona či Aleny Kulhavé.
Přejeme hezký den.