Plán duchovních aktivit 2006/2007

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2006-2007


1)Den péče o duši
- polodenní duchovní obnova pro každou třídu (mimo oktáv)
- vždy ve středu, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
- I.A -29.11., I.B - 6.12., II.A - 13.12., II.B - 20.12., III.A - 10.1., III.B - 17.1., IV.A - 23.1., IV.B - 28.2., V.A - 7.3., V.B - 14.3., VI.A - 21.3., VI.B. - 28.3., VII.A - 18.4., VII.B - 25.4.
- změna termínu vyhrazena
- vede P. Gereon T. Biňovec či jiný duchovní
- místo konání - fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy na téma Moje místo v životě
- exercitátor: spirituál P. Gereon T. Biňovec
- místo a termín budou upřesněny
- tři dny ztišení a relaxace pro každou oktávu zvlášť

3) Duchovní obnova pro vyučující a ostatní zaměstnance školy
- 2x za rok - v adventu a postě
- místo a termín budou upřesněny
- organizuje a povede spirituál školy P. Gereon T. Biňovec

4) Školní bohoslužby
a)každý pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
- první pátek v měsíci bude mše sv. v 7.30 hod. tradičně u sv. Ludmily
- celebrant - spirituál školy P. Gereon T. Biňovec
- každé pondělí v 7.50 hod. ranní chvály (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
b) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích
1.9.2006 - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
16.9.2006 - Den církevních škol, pouť církevních škol na Tetín
2.11.2006 - Památka věrných zemřelých - mše sv. (školní kaple) - 7.30 hod.
8.12. 2006 - Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie - mše sv. (školní kaple)- čas i místo budou upřesněny
31.1.2007 - ekumenická bohoslužba (školní kaple) - předpokládaný čas 9.00 hod.
21.2.2007 - Popeleční středa - mše sv. (školní kaple) 12.00 hod.
4.4.2006 - středa Pašijového týdne - křížová cesta (sv. Ludmila) - předpokládaný čas 12.00 hod.
21.5.2007 - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek (školní kaple) - 7.30 hod.
25.5.2007 - mše svatá na závěr maturitních zkoušek
29.6.2007 - děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
- případné změny vyhrazeny
- celebrant - spirituál školy, P. Gereon T. Biňovec
- po dohodě - celebrant či koncelebrant - R.D. Pavel Kuneš

5) Rozhlasová připomenutí starého faráře
- 1x týdně - P. Pavel Kuneš

6)Studentské středy
- od adventu v 16.30 hod. v kostele sv. Ludmily mše svatá, poté setkání v klubu na faře
- organizují Mgr. Igor Angelov a P. Gereon T. Biňovec

7)Soutěže
- Stezka písmáků - první kolo proběhne 6.10.2006 ve škole - biblická soutěž pro studenty do 16 let (pro starší mimo pořadí) zajišťuje Mgr. Ondřej Mrzílek, druhé kolo proběhne 17.11.2006 v modlitebně CASD
- Adventní olympiáda v orientaci v Bibli - biblická soutěž pro studenty a profesory AG zajišťuje Mgr. et Mgr. Věra Pabištová


Vypracoval Mgr. Ondřej Mrzílek