Nové počítače pro studenty v klubovně

Téma: 

Od pondělí 23.1. 2006 mají studenti k dispozici další tři počítače pro práci ve svém volném čase.

Jedná se o tenké linuxové klienty, jaké používáme i na dalších místech ve škole.

Pro použítí počítačů platí řád počítačové sítě na AG jako v knihovně (zejména zdůrazňuji zákaz počítačových her). Oproti knihovně není nutné zachovávat striktní ticho.

Lukáš Bernard