Kurz ICT ve výuce českého jazyka a literatury

Téma: 

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 2. 10. 2006 nové školení modulu P -Kurz ICT ve výuce českého jazyka a literatury státní informační politiky ve vzdělávání.

Obsah kurzu
Modul je zaměřen na funkční využití ICT ve všech třech složkách předmětu český jazyk a literatura, tj. ve složce jazykové, literární a ve slohové a komunikativní výchově, ve vyučování na ZŠ a na SŠ.

Prezenční výuka

  • Jako účastníci kurzu se naučíte pracovat s výukovým softwarem, který můžete v hodinách českého jazyka a literatury využít.
  • Seznámíte se s požadavky na kvalitní výukové programy, získáte dovednost vhodně tyto programy zařazovat do vyučovacích hodin i dovednost vést žáky k funkčnímu využívání internetu.
  • Osvojíte si různé možnosti využití Českého národního korpusu.
  • Seznámíte se s různými typy informačních zdrojů pro výuku českého jazyka a literatury na internetu, jako jsou např. www stránky, metazdroje (specializované www stránky sdružující zejména odkazy na jiné stránky) a portály (metazdroje doplněné o další specializované služby, např. sofistikované vyhledávače).
  • Získáte zkušenosti pro případné aplikování on-line podpory vlastní výuky českého jazyka.

On-line kurz

  • Multimediální prvky v jazykovém vyučování


Středisko
Lektor: Mgr. Marie Kroftová, 226 211 221 (kabinet CJL), kroftova@arcig.cz

Termín: 2., 9., 16. a 30. října, vždy od 14,30 hodin (do cca 18,30)

Místo konání: Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2, (zastávka metra A Náměstí Míru, střední dveře vstupu do budovy)

Rozsah: cca 20 hodin prezenční výuky + 10 hodin on-line kurzu

Požadavky: účast na seminářích, prezentace vlastní přípravy na hodinu s využitím IT


Program semináře
2. října (po):
Výukový software a výukové programy pro předmět CJL
Internet v předmětu CJL, různé typy informačních zdrojů na internetu

9. října (po):
Využití ICT ve slohové a komunikační výchově
Využití ICT v jazykové složce předmětu CJL
Využití ICT v literární složce předmětu CJL

16. října (po):
Český národní korpus z hlediska učitele i žáka
Možnosti využití běžně používaných softwarových nástrojů
On-line výuka jako doplňková forma výuky v předmětu CJL

30. října (po):
Prezentace výsledků závěrečné práce před ostatními účastníky kurzu


Cena
Kurz stojí 2500,- Kč, v ceně školení jsou zahrnuty studijní materiály; školení je možné hradit z prostředků na vzdělávání v rámci SIPVZ. Podmínkou jsou certifikáty úvodních modulů Z a P0. (Oba je možné po dohodě v našem školicím středisku získat).


Přihlášky:
Zájemce o absolvování prosíme, aby se hlásili telefonicky či e-mailem přímo školitelce. Papírovou přihlášku přineste vyplněnou na první setkání.

Obecné informace o nabídce našich školení je možné najít v popisu školicího střediska AG.