Jmenování třetiny členů školské rady

Téma: 

Za členy školské rady jsem podle § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s volebním řádem AG jmenoval, jakožto ředitel AG, tyto osoby:

ThLic. Tomáš Biňovec, spirituál AG
Ludmila Müllerová, studentka VIII. B
Mgr. Irena Vejsadová, zástupkyně ředitele AG.

Důvody k uvedeným jmenováním jsem měl tyto.

Zástupkyně ředitele Mgr. Irena Vejsadová bude moci ostatním členům rady zprostředkovat zcela konkrétní informace o chodu školy a poskytnout vhled do aktuální školské legislativy.

Spirituál AG ThLic. Tomáš Biňovec má naopak přehled o fungování zcela jiné dimenze školní organizace a je kompetentní k rozhodnutím týkajícím se duchovního života školy.

Ludmila Müllerová bude jedinou zástupkyní zletilých žáků AG ve školské radě, protože všichni kandidáti z řad žáků byli ve volbách předstiženi dospělými kandidáty. Kdybych se tedy řídil pouze výsledky voleb, neměli by zletilí žáci AG ve školské radě žádné přímé zastoupení. Konkrétně Ludmilu Müllerovou jsem jmenoval proto, že je mi z minulých let známa její práce ve školním časopise a že tak za ní vidím, oproti ostatním studentským kandidátům, velký kus konkrétní práce navíc, práce, která souvisela se školou a byla zcela nad rámec povinností.

22. 12. 2005
Ing. Mgr. Richard Mašek