Estetický kurz Štěkeň 16. - 19. 5. 2006

Téma: 

Na závěr školního roku se třídy sext jako každoročně účastnily výtvarného kurzu v přírodě mimo Prahu. Čtyři dny intenzivní tvorby a výuky si tento rok vyzkoušela i druhá, hudební polovina tříd, a tak se naplnila zajímavá myšlenka, která vznikla loňský rok, a to pořádat kurz obou estetických oborů. V krásném prostředí štěkeňského zámku se tak pro svou tvorbu mohli inspirovat nejen výtvarně nadaní žáci.

Pod vedením p. prof. Angelové a p. prof. Podškubkové se studenti VV zabývali krajinomalbou, pracovali v duchu Land-artu, nebo si doplnili učivo o abstrakci a malovali obrazy vycházející ze struktur přírodnin, nebo akční malby Jacksona Pollocka.

Výtvarné práce studentů budou vystaveny při příležitosti školní akademie, o jejímž konání se jistě dovíte na těchto stránkách.

Také pro hudebně nadané studenty byl pobyt vedený p. prof. Bílkovou a p. prof. Kroftovou zajímavý i pestrý. Vystřídaly se všechny hudební aktivity, a to ve velmi různých podobách.

Ve čtyřech dnech se stihlo množství rytmických, pohybových a tanečních aktivit. Studenti se seznámili s technikami muzikoterapie a relaxace, které si hned sami na sobě vyzkoušeli. Studovala se harmonie - kadence, harmonizace písní, harmonické rozbory. Prostor byl dán i samostatným kompozicím hudby i textu. V přírodě studenti tvořili improvizované partitury, velký orchestr složený z bicích i melodických nástrojů. Nechyběl ani poslech a nové informace ze světa hudby. A to vše průběžně proložené zpěvem a hudbou všech přítomných hudebníků.

Těchto pár dní arteterapie a muzikoterapie v přírodě bylo pro studenty důstojným rozloučením s povinnou estetickou výchovou, jelikož v septimě si žáci volí již studijní program samostatně a přihlašují se do maturitních seminářů. I tento kurz pomohl studentům v rozhodování, zda si výtvarnou či hudební výchovu zvolí pro další ročníky.

Přejeme jim, aby se jim v další tvorbě i studiu dařilo nejméně tak, jako ve Štěkni.