Zemřel Svatý otec Jan Pavel II.

Téma: 

Vážení učitelé, milí studenti,

jak jste již určitě zaznamenali, zemřel během víkendu v Římě svatý otec Jan Pavel II. Vedle toho, že se jedná o hlavu katolické církve, se jistě všichni shodneme na tom, že Jan Pavel II. je jedna z nejvýraznějších osobností naší doby - navíc se vřelým vztahem k naší zemi, který dal svatý otec nejednou najevo svými návštěvami i zájmem o české záležitosti.

Je proto velmi pochopitelné, že cítíme nad jeho smrtí bolest. Projevíme ji vyvěšením černé vlajky na budově Arcibiskupského gymnázia a minutou ticha, o kterou všechny učitele a studenty žádám na začátku 3. vyučovací hodiny.

Na druhé straně, pokud v sobě chováme víru v Ježíšovo zmrtvýchvstání a z něj vyplývající naději na naše vzkříšení, věříme, že ten, kdo je nám drahý, dosáhl po smrti cíle své životní cesty a stanul konečně u Pána. Budu Vám tedy vděčný, když spolu se mnou budete v těchto dnech prožívat nejen bolest nad smrtí vzácného člověka, nýbrž i víru a naději ve vzkříšení.

4. 4. 2005
Richard Mašek