Proběhla beseda s prof. PhDr. Martinem Hilským

Téma: 

Dne 20. 10. 2005 přijal naše pozvání a navštívil školu známý překladatel a anglista prof. Martin Hilský. Při hodinové přednášce odpovídal se zaujetím na předem připravené otázky studentů, které se týkaly jeho života od dětství do současnosti, vztahu k angličtině, k Anglii obecně a samozřejmě jeho překladů Shakespearových her a sonetů.

Na otázky prof. Hilský odpovídal s osobitostí a humorem sobě vlastním, vyzařovala z něj však velká pokora a obdiv k Shakespearově dílu, především k jeho vytříbenému jazyku. Při odpovědích se zmínil snad o všech nejznámějších Shakespearových hrách a sonetech, ale zajímavé bylo také líčení jeho spolupráce s divadelními režiséry, například při letních Shakespearovských slavnostech, a povídaní o jeho vztahu k divadlu vůbec. Většina otázek souvisela s jeho překladatelskou dráhou, o které nám vyprávěl od těžkých začátků, kdy však ještě především tlumočil, přes překlady prvních Shakespearových děl až do současnosti, kdy je jeho nejuznávanějším českým překladatelem. Na zajímavou otázku, jaká je nejdůležitější vlastnost překladatele, odpověděl jednoznačně že pokora, přičemž nám vysvětlil, že překladatel dílo vlastně znovu píše a každý překlad je jiný - ovšem vždy má jakési geny originálu, který však nikdy nemůže zcela napodobit.

Za svůj nejformativnější zážitek považoval prof. Hilský svůj půlroční pobyt na Oxfordské universitě, kde měl možnost setkat se s mnoha lidmi z různých koutů světa, ale především zde měl k dispozici rozlehlou Oxfordskou knihovnu, plnou rozmanitých děl od nejrůznějších autorů. Na závěr prof. Hilský zdůraznil, že se angličtinu stále učí a přes veškerou její znalost, je stále jeho mateřským jazykem čeština.Text: Tomáš Komm
Foto: Zuzana Šmilauerová