Plán duchovních aktivit 2005/2006

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2005-2006


1) Den péče o duši
- jednodenní duchovní obnova pro každou třídu (mimo oktáv)
- vždy v pátek (mimo první pátek v měsíci), kdy celý den bude bez výuky, začátek mší svatou v kapli sv. Františka a sv. Kláry
- I.A-11.11, I.B-25.11., II.A-9.12., II.B-16.12., III.A-13.1.2006, III.B-20.1., IV.A-17.2., IV.B-24.2., V.A-10.3., V.B-17.3.,VI.A-24.3., VI.B-31.3., VII.A-21.4., VII.B-28.4.
- změna termínu vyhrazena
- vede P. Gereon T. Biňovec či jiný duchovní, místo určí duchovní

2) Exercicie pro oktávy
- oktáva A - 22. 1. 2006 - 25. 1. 2006
- oktáva B - 29. 1. 2006 - 1. 2. 2006
- exercitátor: P. Gereon T. Biňovec
- místo bude upřesněno

3) Jednodenní duchovní obnova pro vyučující, případně i pro ostatní zaměstnance školy
- místo konání: fara, Jugoslávská 27
- termín bude upřesněn
- povede spirituál školy P. Gereon T. Biňovec

4) Školní bohoslužby
a) každý pátek v 7.30 hod. ve školní oratoři - v kapli sv. Františka a sv. Kláry (jedenkrát za rok bude mše sv. obětována za konkrétní třídu, které se postupně vystřídají, začíná se od prim, mše sv. je spojena s duchovní obnovou)
- první pátek v měsíci bude mše sv. v 7.30 hod. tradičně u sv. Ludmily
- celebrant: spirituál školy P. Gereon T. Biňovec
- každou středu o velké přestávce v 10.00 hod. modlitba chval (šk. oratoř)
b) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích
01. 09. 2005 - mše sv. na zahájení šk. roku (sv. Ludmila) - 9.30 hod.
07. 09. 2005 - svěcení šk. oratoře - mše sv. - biskup Václav Malý - 8.30 hod.
16. 09. 2005 - Den církevních škol - projektový den - mše sv. (sv. Ludmila) - 8.00 hod.
02. 11. 2005 - Památka věrných zemřelých - mše sv. (šk. kaple) - 7.30 hod.
08. 12. 2005 - Slavnost Neposkvrněného početí P. Marie - projektový den - mše sv. (čas i místo budou upřesněny)
06. 01. 2006 - Slavnost Zjevení Páně - mše sv. (šk. kaple) - 7.30 hod.
31. 01. 2006 - ekumenická bohoslužba (šk. kaple) - předpokládaný čas 9.00 hod.
01. 03. 2006 - Popeleční středa - projektový den - mše sv. (šk. kaple) - 12.00 hod.
12. 04. 2006 - středa Pašijového týdne - projektový den - křížová cesta (sv. Ludmila) - předpokládaný čas 12.00 hod.
22. 05. 2006 - mše sv. k zahájení maturitních zk. (šk. kaple) - 7.30 hod.
26. 05. 2006 - mše sv. k ukončení maturitních zk. (šk. kaple, čas bude upřesněn)
05. 06. 2006 - svatodušní pondělí - projektový den - mše sv. (čas i místo budou upřesněny)
30. 06. 2006 - děkovná mše sv. na zakončení šk. roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
- případné změny vyhrazeny
- celebrant: P. Gereon T. Biňovec
- po dohodě - celebrant či koncelebrant: R. D. Pavel Kuneš

5) Korunní kolokvia Kdo hledá, nalézá
- 2. pololetí šk. roku
- téma, datum a čas budou upřesněny
- organizuje: Mgr. et Mgr. Věra Pabištová

6) Rozhlasová připomenutí starého faráře
- 1x týdně - v pátek, na konci 2. vyučovací hodiny - P. Pavel Kuneš

7) Duchovní programy pro studenty AG
- 1x za měsíc - středa odpoledne (21. 9., 19. 10., 16. 11., 21. 12., 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 19. 5., 21.6.)
- téma bude vždy oznámeno na nástěnce ve škole a na školních internetových stránkách, místo konání - učebna 311

8) Soutěže
- Stezka písmáků - 30. 9. - biblická soutěž pro studenty do 16 let včetně (pro starší - mimo
pořadí), celostátní kolo - listopad, zajišťuje Mgr. O. Mrzílek
- Adventní olympiáda v orientaci v Bibli - biblická soutěž pro studenty a profesory AG, organizuje Mgr. et Mgr. V. Pabištová

Vypracoval Mgr. Ondřej Mrzílek