ICT plán školy 2005 a 2006

Téma: 

Byl dokončen ICT plán školy, charakterizující podrobně stav využití počítačových technologií ve škole a směr rozvoje této oblasti do budoucna.

ICT plán je též k nahlédnutí na sekretariátu školy.
 

 

Příloha: