Duchovní program s plukovníkem Ing. Janem Horalem

Výročí konce druhé světové války jsme si letos připomněli v přítomnosti plukovníka Ing. Jana Horala.

V úterý 7. června jsme si v rámci duchovního programu připomněli výročí konce druhé světové války ve vzácné přítomnosti pana plukovníka Ing. Jana Horala (*1923), nositele Válečného kříže, Záslužného kříže ministra obrany prvního stupně a Řádu britského impéria.

Z momentů, které se pro tohoto neuvěřitelně vitálního válečného veterána staly osudovými, zmiňujeme
velmi krátce alespoň tyto:

Ve svých třinácti letech vstoupil do Masarykovy letecké ligy v Užhorodě, kde působil jeho otec jako lékař. V šestnácti letech ( po mnichovské krizi) se rozhodl pro emigraci (přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko) do Francie. Podstoupil letecký výcvik v Kanadě u jednotek RAF, byl zraněn, vstoupil do anglického tankového vojska a s ním bojoval u El Alameinu, v roce 1943 přešel do československé tankové brigády.
Po roce 1948 emigroval podruhé, tentokrát do Švédska (zde pracoval např. jako brusič, přihlásil zlepšovací návrhy týkající se fotografické čočky a především velmi úspěšně podnikal). Po roce 1989 se rozhodl pro návrat do Československa, stal se úspěšným hoteliérem a velkou péči věnuje mj. válečným veteránům.

Účastníkům besedy jistě zůstane v paměti osobitý, charismatický projev pana plukovníka, jemuž děkujeme za to, že nám věnoval svůj vzácný čas. Přejeme mu hodně zdraví a mnoho zdaru v jeho dalším podnikání a záslužných činnostech.
-ha-

Fotografie: