7. září byla otcem biskupem V. Malým znovu vysvěcena školní oratoř

Během letošních letních prázdnin proběhla v budově našeho Arcibiskupského gymnázia, jejímiž majiteli jsou Školské sestry III. řádu sv. Františka, velká rekonstrukce. Součástí byla i kompletní přestavba školní oratoře ve druhém patře. Při příležitosti jejího znovuotevření jsme u nás přivítali otce biskupa Václava Malého a pí. Mgr. Evu Tomáškovou z Arcibiskupství pražského.

Otec biskup sloužil od 8.30 hod. mši svatou a nově pojmenovanou kapli sv. Františka z Assisi a sv. Kláry znovu vysvětil. Děkujeme mu. Ve své homilii kromě jiného připomněl duchovní rovinu naší školy a kladl nám na srdce zvláště modlitbu, modlitbu vyučujících za své studenty a modlitbu studentů za své vyučující. V závěru mše sv. potom spirituál AG P. Gereon věnoval otci biskupovi k narozeninám jako dar slib, že se za něho v naší nově vysvěcené oratoři budeme modlit. Mše sv. a znovuvysvěcení malé školní kaple se zúčastnilo vedení naší školy, matka představená Školských sester OSF sestra Daniela a další sestry, studenti a učitelé AG, hosté. Vzhledem k tomu, že školní rok se už rozběhl a oratoř je komorního charakteru, mohl přijít z každé třídy jeden zástupce a ti vyučující, kteří dle svého rozvrhu nevyučovali. Naše kaple však bude tradičně otevřená denně od 7.00 hod. do 18.00 hod., a tak věříme, že se tam k modlitbě budeme potkávat i s těmi, kteří tentokrát přijít nemohli. Ostatně spirituál školy všechny vyzval ke středečním setkáním o velké přestávce.

V naší nově vysvěcené oratoři bude pravidelně obětována mše sv. každý pátek od 7.30 hod., pouze první pátek v měsíci je mše sv. ve stejném čase sloužena v kostele u sv. Ludmily. K účasti zveme i rodiče našich studentů, přátele a příznivce naší školy.

Při této příležitosti chceme ze srdce poděkovat i Školským sestrám OSF za jejich starostlivost a péči o náš duchovní rozvoj, za jejich modlitby.

Nové pojednání sakrálního prostoru dokumentují přiložené fotografie.


Věra Pabištová