Zpráva ze schůze Rady školy konané 16. 6. 2003

Zúčastnění:

  členové RS - Mgr. M. Kroftová, M. Růžek, PhDr. A. Lišková, MUDr. V. Svobodová, PaedDr. V. Rattayová, RNDr. V. Roskovec,
  hosté - Mgr. E. Tomášková, Ing. Mgr. R. Mašek, JUDr. M. Kocourek


Program:

 1. Zahájení schůze, předložení a schválení programu
 2. Vzájemné představení se s novou vedoucí odboru školství na Pražském arcibiskupství pí Mgr. Evou Tomáškovou
 3. Předložení vize školy, jejích perspektiv a představ o financování novým ředitelem AG Ing. Mgr. R. Maškem
  • Učební plány - dosavadní a výhledové změny, o něž bude Ing. Mgr. R. Mašek usilovat
  • Zprávy z Rady rodičů AG - dr. Kocourek
  • Aktuality


 4. Poděkování všem, ukončení porady a předběžné naplánování další schůzky, pozvání se uskuteční emailem.