Rada školy (RS) - zpráva ze schůze 4. 4. 2003
Jednání RS s biskupským vikářem pro školství Václavem Malým a vedoucí oddělení církevního školství paní Kopeckou

 1. Stanovisko Arcibiskupství pražského (AP) k RS a situaci na škole
 2. Diskuse (témata - výběrové řízení, datum, mechanismus, profil ředitele AG)
 3. Zástupce AP přijde sdělit stanovisko instituce osobně na třídní schůzky (TS)
 4. Ustavení rady školyUstavující schůze RS

Program:

 1. Představení se, upřesnění programu
 2. Volba předsedy
 3. Schválení stanov a jednacího řádu (RS se bude řídit doporučením MŠMT, které se týká ustavení RS a její činnosti, 10 120/96-20)
 4. Mechanismus setkávání (k výroční zprávě, učebním plánům, aktuálně)
 5. Jednomyslně schválena případná přítomnost konzultanta
 6. Na TS bude upřesněna funkce RS rodičům dle 564/1990 Sb., část 5.; důraz na spolupráci s rodiči
 7. Schválen mechanismus publikování zpráv ze schůzí RS, a to na internetových stránkách školy, na TS, na pedagogické radě (PR), jedenkrát ročně zaslat na MŠMT; kontakt s RS přes internetovou adresu kroftova@post.cz
 8. Závěr - diskuse (témata - profil ředitele AG, výběrové řízení)


Zápis: Marie Kroftová, předseda RS, kroftova@post.cz