Pozvání děkovnou mši svatou v pátek 27. června

Téma: 

Pozvání pro absolventy Arcibiskupského gymnázia na děkovnou mši svatou v pátek 27. června v 8:45 hod. u sv. Ludmily u příležitosti odchodu dosavadního ředitele Pavla Křížka a ukončení činnosti dlouholetého spirituála gymnázia P. Vojtěcha Eliáše.

Milí absolventi, po téměř 11 létech nastal i pro mne čas, abych se rozloučil s Arcibiskupským gymnáziem. Posledních 7 let jsem byl jeho ředitelem. Protože určitě není pravda, že sedm let jsem u vás sloužil, a nic jste mi nedali, rád bych své působení uzavřel stejně, jako jsem začal. Dali jste mi mnoho, spolu s mnoha kolegy a vašimi rodiči jste mě obdarovali neviditelnými, ale o to cennějšími dary. I když se na Arcibiskupském gymnáziu za celou tu více než dekádu leccos změnilo, trvám si na svém, a sice na tom, s čím jsme v září 1992 při mši svaté v kostele sv. Ignáce obnovenou školu otvírali: lidské snažení, které se chce obejít bez Boha, nevede nikam. A z druhé strany: jestliže někdo poznal, co je v životě dobré či nejlepší, je povinen to dávat dál. Je-li člověk přesvědčen, že nezná nic lepšího než nabízí křesťanství, měl by se snažit hlásat jeho zvěst dál. A že díky své nedokonalosti nemá masový úspěch? Na tom tolik nezáleží, tady má asi pravdu Immanuel Kant - důležitá je dobrá vůle. Nejde přece o politiku, nechceme vyhrávat volby. Chceme co nejlépe naplnit čas, který je nám vyměřen.

Závěr mého působení připadá na konec školního roku, který bychom chtěli uzavřít bohoslužbou stejně, jako jí každý školní rok začínáme a jako jsme jí začínali před jedenácti léty své snažení o vzkříšení církevního školství.

Tentokrát se sejdeme v pátek 27. června v 8:45 hod. u sv. Ludmily.

Mše sv. bude na poděkování za dary, kterých se nám všem během uplynulých jedenácti let dostalo, za všechno, co jsme z Boží ruky přijali, i když se nám to někdy nemuselo líbit. Poděkujeme přitom i P. Dr. Vojtěchu Eliášovi, který se s námi musel rozloučit 30. dubna t.r., protože k tomuto datu byl nucen začít se věnovat výhradně svým úkolům na pražské katolické teologické fakultě a čas pro nás už mu nezbyl. Dosud jsme mu ani nepotřásli rukou za všechno, co pro Arcibiskupské gymnázium udělal, což pociťuji jako velký nevděk. Neočekávám, že byste se pravidelně dívali na internetové stránky vašeho bývalého gymnázia, a proto tento text rozesíláme poštou i na vaše staré domovské adresy. Ani tady nečekám masový úspěch - mnozí jste si už zorganizovali život po svém a dopisy se vrátí, jiní nebudou moci kvůli svým naléhavým povinnostem přijít. Prosím ale všechny, ke kterým se zpráva dostane, aby ji předali dál těm, s nimiž jsou v kontaktu a o nichž si myslí, že by chtěli přijít.

Těším se, že se zase uvidíme a srdečně všechny zdravím
Pavel Křížek