Semináře

Vyvrcholením mnohostranné vzdělávací činnosti a výrazným specifikem studia na AG je bohatý systém přibližně 30 volitelných předmětů (tzv. seminářů) určených studentům kvint až oktáv: studenti v kvintě a sextě si musí vybrat aspoň 1 volitelný předmět, v septimě aspoň 2, v oktávě aspoň 4.

Tato široká nabídka umožňuje jednak výrazně profilovat přípravu na vysokoškolské studium, jednak zaměřit se na kombinaci předmětů, kterou tradiční dělení na obory humanitní a přírodovědné takřka vylučuje.

Během seminářových hodin se navíc ruší běžné třídy a studenti se mohou sdružovat na základě podobných zájmů.

Články k tématu Semináře

Nabídka seminářů pro školní rok 2012 - 2013.

Je zahájeno třetí (závěrečné) kolo přihlašování do seminářů. Některé semináře se budou dělit, dva byly sloučeny, málo obsazené byly zrušeny. Přihlašování ve třetím kole bude otevřené do úterý 19.6. do 12.00.

Je zahájeno druhé kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen čtyřmi a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

Pravidla přihlašování do seminářů 2012/2013

Ve školním roce 2012/2013 je v počáteční nabídce přibližně 60 seminářů. Nabídka obsahuje i specifikaci podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Šest z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Nabídka seminářů pro školní rok 2012 - 2013

Semináře 2011/2012 - stav po 2. kole

S ohledem na zapsaný zájem o semináře byly pro 2. kolo ponechány v nabídce semináře podle seznamu. 2. kolo bude ukončeno v pátek 13. května 2011 ve 14:00. (Pravidla, přihlašovací formulář).

První kolo přihlašování do seminářů bylo prodlouženo do pátku 29. dubna, 14 hodin. (Pravidla), (přihlašovací formulář).

Pravidla přihlašování do seminářů 2011/2012


Ve školním roce 2011/2012 je v nabídce prozatím 76 seminářů. Nabídka obsahuje i specifikaci podle ročníků, pro které jsou určeny. 6 z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o studentskou přízeň. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Semináře pro školní rok 2011 - 2012

Stránky