Základy hudební teorie a jejich aplikace v praxi - Marios Christou

2021/2022

Cílem kroužku je zprostředkování základů hudební teorie, které jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj v hudbě (a to jak klasické, tak i jazzové, popové atd.), a jejich uplatnění v praxi. Po osvojení "ABC hudební teorie" budeme improvizovat (bluesová dvanáctka, základy modální improvizace apod.), harmonizovat písně a všelijak muzicírovat. Další látka se bude odvíjet hlavně od zájmů účastníků (tématem může být např. úvod do nauky kontrapunktu apod.). Studenti budou mít také možnost představit a rozebrat vlastní tvorbu nebo konzultovat hudebně teoretické problémy, které je zajímají. Vše bude probíhat v přátelském a "uvolněném" duchu.