ZSV a OV

Články k tématu ZSV a OV

Na 20. dubna 2011 nás pí. prof. V. Pabištová objednala k Městskému soudu ve Spálené ulici v Praze. Samozřejmě na návštěvu. Byli jsme se podívat u tří odvolacích řízení a jedné žádosti o vydání pachatele do ciziny. - Přes vážnost instituce jsme se i zasmáli; samozřejmě tak, aby nás nevyvedli. Ono třeba 52.000,- Kč je něco jiného, než když ta pětka vypadne. Přečtěte si.

JE NĚCO NA TÉ GRAFOLOGII ? - zápis z přednášky a cvičení
Host v semináři ZSV - pí. Ing. Štěpánka ČECHOVÁ

HOSTÉ V SEMINÁŘI ZSV - téma: DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
zpráva z besedy a diskuse s Mgr. Petrou Bartovskou a slečnou Terezou

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 probíhal maturitní seminář ze základů společenských věd trochu netradičně. Navštívila nás totiž, na pozvání pí. prof. V. Pabištové, psycholožka paní Mgr. Petra Bartovská se slečnou Terezou, která ještě před nedávnem trpěla bipolární afektivní poruchou osobnosti. Foto přikládáme.

PAMĚŤ A LIDSKÝ MOZEK - zápis z přednášky a besedy - seminář ZSV
Host - vážený Pan, opravdu s velkým P, Prof. MUDr. Rastislav DRUGA, DrSc.

Opravdu nesmírně zajímavé, obohacující, krásně myšlenkově uspořádané, ovšem i odborné. Skvělé. Dozvěděli jsme se mnoho a mnoho informací, včetně toho, čeho se v budoucnu v souvislosti s pamětí vyvarovat, a dokonce jsme mohli porozumět lecčemu z naší minulosti. Téma bylo natolik univerzální, že se hodilo v podstatě pro studenta jakéhokoliv zaměření, studijního zájmu; jen bylo dobré už trochu znát něco z biologie. Foto přikládáme.

Dne 1. prosince 2010 se vydaly společně obě oktávy do pražského Eurocentra pod vedením pana profesora Hajíčka. Návštěvu nám zařídila pí. prof. Pabištová v rámci hodin společenských věd. Přednáška o Evropské unii sice neoplývala novými informacemi, ale zato výstižně shrnula ve vyučování již probranou kapitolu.

Ve čtvrtek 8. prosince 2010 navštívila náš maturitní seminář ze ZSV velice milá návštěva - klinická psycholožka paní PhDr. Ludmila Weinholdová.

Ve středu 6.října 2010 jsme ve tříčlenné sestavě složené z účastníků semináře ZSV (já, Honza Guziur a Marian Boubel) navštívili celodenní soubor přednášek na téma Český parlament a parlamentarismus pořádaný Informačním centrem Parlamentu České republiky.

V pátek 10. září 2010 přišel na pozvání prof. V. Pabištové do AG na dvě hodiny na návštěvu pan dr. Tomáš Vrtný ze vzdělávací agentury Sokrates, aby oktavánům řekl nějaké informace o studiu na vysokých školách, ale i přijímacím řízení a dalších věcech, které s tím souvisejí.

KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA V SEMINÁŘI ZSV - dne 25. května 2010 - zpráva

V úterý 25. května 2010 poctila na pozvání pí. prof. V. Pabištové náš seminář ze základů společenských věd milá a usměvavá paní dr. Weinholdová, klinická psycholožka působící v Černošicích.

Ve středu 10. března 2010 jsme šli, na základě nabídky naší paní profesorky Pabištové, zúčastnit se celodenní přednášky na téma Parlament a parlamentarismus. Z našeho školního semináře ZSV jsme byli již druhá skupina ze sext, která měla tuto možnost. Seminář se konal v Informačním centru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Stránky