VV

Články k tématu VV

Dne 9. února se sekunda A vydala pod velením paní profesorky Peterkové do Rudolfina.

Uprostřed práce na velkém školním projektu Pila přinášíme shrnutí z jednoho menšího, již dokončeného projektu. Studenti kvarty B se v něm zabývali osobností Jana Palacha. Přečtěte si jejich zdařilé úvahy a prohlédněte si fotografie z výtvarné části projektu.

V druhé půlce listopadu a na začátku prosince jsme se v hodinách estetické výtvarné výchovy věnovali tvorbě plakátů.

V polovině listopadu jsme se ve výtvarné výchově začali zabývat starým Egyptem. Seznámili jsme se se staroegyptskou architekturou, perspektivou a hlavně s egyptskými bohy.

V úterý 15. listopadu jsme v rámci výuky výtvarné výchovy navštívily výstavu POKOJE na Malé Straně.

Ve čtvrtek 20. října jsme se po prvních dvou hodinách vytratili ze školy a spolu s osvědčeným profesorským týmem Peterková­‑Dobrovolný vyrazili na výstavu do Galerie Rudolfinum.

Na konci loňského školního roku a na počátku toho letošního jsme se ve výtvarné výchově věnovali tématu stylizovaného portrétu.

Dne 8.9.2016 se vydala třída 3.A s profesorkami Truhlářovou a Peterkovou na výstavu k 700. výročí narození Karla IV.

Zveřejňujeme fotografie vydařených prací z výtvarného kroužku.

Od pondělí (13.) do čtvrtka (16.) června jsme se (výtvarné části obou sext) vydali na estetický kurz do Broumovského kláštera, kde o nás bylo dobře postaráno. Hezké pokoje a jídlo třikrát denně.

Stránky