Oznámení

Články k tématu Oznámení

S velkým smutkem vám oznamujeme, že nás nečekaně opustila naše spolupracovnice Mgr. Jana Soldánová.

Školní rok 2017/18 zahájíme společně v pondělí 4. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily.

Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat všechny své absolventy, vyučující i přátele na oslavy jubilejního 25. roku činnosti obnoveného Arcibiskupského gymnázia.

Vážení rodiče, milí studenti, školní rok 2016/17 zahájíme společně ve čtvrtek 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily. V 10 hodin po mši se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách.

Převedli jsme Informace pro rodiče (Bakaláři) na nový spolehlivější server.

V následujících dvou týdnech proběhne na naší škole dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat silné a slabé stránky naší školy.

časopis

Časopisy (obzvlášť ty zahraniční) nejsou levné a dokážou významně zatížit studentský rozpočet. Přesto po čase většina přečtených časopisů končí v koši. Dejte svým časopisům šanci na život po životě a zpřístupněte je dalším dychtivým čtenářům!

Vážení rodiče, milí studenti, školní rok 2015/16 zahájíme společně v úterý 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily.

Spouštíme nové školní webové stránky. Téměř veškerý obsah původního webu byl zachován, ale nabízíme jej nyní v mnohem přehlednější a modernější formě.

V uplynulém čtvrtletí jsme výrazně zapracovali převodu školní evidence do elektronické podoby. Podařilo se nám do každé učebny doplnit počítač s připojením k síti a přejít na elektronickou třídní knihu. Díky tomu můžeme rodičům poskytovat velmi podrobné informace o dění ve škole a o práci žáků.

Stránky