Oznámení

Články k tématu Oznámení

Obrázek k článku Škola pro žáky uzavřena, přecházíme na distanční výuku

Na základě usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020 je škola od 14. října 2020 uzavřena a přechází kompletně na distanční výuku.

Obrázek k článku Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020

Nižší stupeň gymnázia - prezenční výuka jako dosud, vyšší stupeň gymnázia - distanční výuka (jako dosud).

Obrázek k článku Informace o výuce od 5. října 2020

Na základě vyhlášeného mimořádného stavu a rozhodnutí o přijetí krizových opatření Vládou ČR, se od 5. října učí třídy vyššího gymnázia distančním způsobem, třídy nižšího gymnázia pokračují v prezenční výuce.

Obrázek k článku Program na AG v pátek 25. září

V pátek 25. září na AG nevyhlašujeme ředitelské volno. Nižší gymnázium se učí podle rozvrhu, žáci vyššího gymnázia mají Agoru - přednáškový den s osobnostmi.

Obrázek k článku Exkurze sekund na VŠCHT zrušena

Pondělní exkurze sekund je kvůli uzavření vysokých škol zrušena.

Obrázek k článku Pravidla pro distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání má za cíl efektivně pokračovat v dalším vzdělávání žáků s přihlédnutím k jejich aktuální situaci tak, aby byl naplněn základní rámec ŠVP.

Obrázek k článku Mimořádné opatření - aktualizace k 18. září 2020

S účinností ode dne 18. září 2020 do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách školy.

Obrázek k článku Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok zahájíme 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily, na které je nutné mít zakrytá ústa a nos rouškou. Mši svatou bude sloužit arcibiskup Dominik kardinál Duka. V 10 hodin se pak setkají žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách.

Obrázek k článku Prázdninový provoz AG

Během letních prázdnin bude provoz školní kanceláře od 9.00 do 12.00 hodin.

Stránky