O škole

Název školy

název: Arcibiskupské gymnázium
sídlo: Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
číslo účtu: 304547021/0100
datová schránka: 5u2mbfh
IČO: 44 84 67 38
IZO: 044 846 738
REDIZO: 600 004 791
právní forma: školská právnická osoba
zápis do rejstříku školských právnických osob: 10. 2. 2006, čj. 2804/06-21
poslední zápis do školského rejstříku: 10. 2. 2006, čj. 2408/2006-21

telefon: 224 251 877
email: gymnazium@arcig.cz
stránky: https://www.arcig.cz

Zřizovatel

název: Arcibiskupství pražské
sídlo: Hradčanské nám. 56/16, Hradčany, 119 02 Praha 1

Vedení školy

ředitel školy, statutární orgán: PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA
telefon: 734 435 045
email: mrzilek@arcig.cz

zástupce pro pedagogickou činnost, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Lucie Bohatá

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Tomáš Zlesák, advokát
sídlo: Revoluční 3, 110 15 Praha 1
kontakt: 602 359 153, zlesak@akzlesak.cz

Výchovně vzdělávací program

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu „Osm svobodných umění“.

Charakteristika školy

Výstižná charakteristika školy je v samostaném článku.

Školné

Od šk. roku 2007/08 uzavírá škola s novými žáky smlouvu o vzdělávání za úplatu.

Ve školním roce 2020/2021 se výše školného liší podle ročníků.

Školné je splatné do 15. září každého školního roku, hradí se bezhotovostně na účet školy 304547021/0100 - viz smlouva o vzdělávání za úplatu.

Dny otevřených dveří

Konají se 12. a 26. ledna 2021.

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška: duben 2021

Školní přijímací zkouška: duben 2021

Články k tématu O škole

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2006/2007.

Roční plán 2007/2008 má strukturu přehledného kalendáře.

Roční plán 2006/2007 má strukturu přehledného kalendáře.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2005/2006.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2004/2005.

Roční plán 2005/2006 má strukturu přehledného kalendáře. Doplňkem k němu je samostatný plán kursů, soustředění a výjezdů. Oba plány budou každý měsíc konkretizovány a doplňovány podrobnějším měsíčním plánem.

Organizace školního roku 2004/2005


Výroční zpráva našeho gymnázia za uplynulý školní rok 2002/2003.

Organizace školního roku 2003-2004

Výroční zpráva školy za školní rok 2001/2002.

Stránky