O škole

Název školy

název: Arcibiskupské gymnázium
sídlo: Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
číslo účtu: 304547021/0100
datová schránka: 5u2mbfh
IČO: 44 84 67 38
IZO: 044 846 738
REDIZO: 600 004 791
právní forma: školská právnická osoba
zápis do rejstříku školských právnických osob: 10. 2. 2006, čj. 2804/06-21
poslední zápis do školského rejstříku: 10. 2. 2006, čj. 2408/2006-21

telefon: 224 251 877
fax: 224 252 224
email: gymnazium@arcig.cz
stránky: http://www.arcig.cz

Zřizovatel

název: Arcibiskupství pražské
sídlo: Hradčanské nám. 56/16, Hradčany, 119 02 Praha 1

Vedení školy

ředitel: Ing. Mgr. Richard Mašek
telefon: 224 251 877
email: masek@arcig.cz

1. zástupce pro pedagogickou činnost (statutární zástupce): PhDr. et Mgr. Ondřej Mrzílek

2. zástupce pro pedagogickou činnost: Mgr. Lucie Bohatá

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Tomáš Zlesák, advokát
sídlo: Revoluční 3, 110 15 Praha 1
kontakt: 602 359 153, zlesak@akzlesak.cz

Výchovně vzdělávací program

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu „Osm svobodných umění“.

Charakteristika školy

Výstižná charakteristika školy je v samostaném článku.

Školné

Od šk. roku 2007/08 uzavírá škola s novými žáky smlouvu o vzdělávání za úplatu.

Ve školním roce 2019/2020 se výše školného liší podle ročníků.

Školné je splatné do 15. září každého školního roku, hradí se bezhotovostně na účet školy 304547021/0100 - viz smlouva o vzdělávání za úplatu.

Dny otevřených dveří

Konají se 7. a 21. ledna 2020.

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška: 16. a 17. dubna 2020

Školní přijímací zkouška: 20. a 21. dubna 2020

Články k tématu O škole

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2013/2014.

Roční plán 2014/2015 má strukturu přehledného kalendáře.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2012/2013 a výroční zpráva o poskytování informací.
 

Roční plán 2013/2014 má strukturu přehledného kalendáře.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2011/2012.
Výroční zpráva o poskytování informací.

Roční plán 2012/2013 má strukturu přehledného kalendáře.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o poskytování informací.

Roční plán 2011/2012 má strukturu přehledného kalendáře.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2009/2010.

Roční plán 2010/2011 má strukturu přehledného kalendáře.

Stránky