Kurzy

Pravidelné ročníkové akce:

  • Prima - adaptační kurz v září
  • Sekunda - lyžařský kurz, duchovní pobyt
  • Tercie a kvarta - duchovní pobyt
  • Kvinta - lyžařský kurz, duchovní pobyt
  • Sexta - estetický kurz
  • Septima - letní sportovní kurz
  • Oktáva - exercicie

Kromě výše uvedených kurzů se mohou studenti zúčastnit jazykových zájezdů a výměnných pobytů. Pravidelně jezdíme do Německa, Velké Británie, Španělska, Francie a Izraele.

Články k tématu Kurzy

Přinášíme vybrané fotografie ze seznamovacího výletu prim ve Štěkni, 4. - 5. 10. 2005.

Vážení rodiče,

tento školní rok pojedou vaše děti, studenti sekundy a kvinty,
na lyžařský výcvik. Bude organizován následovně:

Štěkeň, 4. - 5. 10. 2005

Milí studenti, vážení rodiče, seznamovací výlety prim jsou jednou z hezkých tradic na AG. Ten letošní má dokonce tu velkou výhodu, že většinu nákladů lze hradit z grantu. Naše setkání sice nemůže být dlouhé, ale o to intenzivněji si ho můžeme užít. Bude záležet na každém z nás.


Stránky