Kurzy

Pravidelné ročníkové akce:

  • Prima - adaptační kurz v září
  • Sekunda - lyžařský kurz, duchovní pobyt
  • Tercie a kvarta - duchovní pobyt
  • Kvinta - lyžařský kurz, duchovní pobyt
  • Sexta - estetický kurz
  • Septima - letní sportovní kurz
  • Oktáva - exercicie

Kromě výše uvedených kurzů se mohou studenti zúčastnit jazykových zájezdů a výměnných pobytů. Pravidelně jezdíme do Německa, Velké Británie, Španělska, Francie a Izraele.

Články k tématu Kurzy

Ve dnech 10. - 17. ledna se uskutečnil lyžařský kurs sekund B a A na chatě Studenov, která se nalézá poblíž Rokytnice na hřebenu Krkonoš.

Výcviku se zúčastnilo 51 žáků z obou sekund a pět instruktorů: Jana Chloupková, Jan Drnek, Karel Malimánek, Mirka Tůmová a Jiří Ludvík.

13. ledna 2013 časně zrána v 8.30 jsme opustili školní vyučování a vyrazili do Krkonoš.Z autobusu jsme vystoupili v horském středisku Harrachov. Do chaty vzdálené 2 km jsme museli šlapat pěšky, až na pár jedinců, kteří jeli se zavazadly rolbou. V chatě nás čekal oběd.Po obědě jsme všichni vyrazili na svah,kde jsme byli rozřazeni do skupin podle výkonnosti.Večer nás čekala večeře a večerní program, jehož tématem bylo seznámení s řádem LVK a přednáška o mazání lyží.

Nechceme mluvit za všechny, ale určitě ve většině z nás tento týdenní pobyt na chatě Studenov zanechal hluboké vzpomínky.

Ve dnech 12.-14.9.2011 proběhl seznamovací kurz primy B ve Štěkni. Přečtěte si, jak se nám vedlo.

Ve dnech 19.-22.9.2011 byla prima A na adaptačním kurzu ve Štědroníně v blízkosti soutoku Vltavy s Otavou. Seznamovali jsme se, hráli jsme si, vydařilo se. Přečtěte si, co o tom napsaly účastnice kurzu Silvie Marušiaková a Anna Holíková.

Dne 23.3. - 25.3.2011 proběhl v důstojném prostředí sluncem zalitého premonstrátského kláštera Želiv Studijně hudební kurz, kterého se zúčastnilo 5 lektorů a 60 vybraných studentů z celého Arcibiskupského gymnázia.

Náš ročník, tj. sekunda B a sekunda A, se ještě donedávna moc neznal a skoro vůbec jsme se společně nebavili. Díky týdennímu pobytu na Studenově jsme se spřátelili a užili si spolu spousty zábavy, ne jenom na lyžích.

Odjížděli jsme ve středu 29.9.2010, do penzionu Vesna v Jizerských horách. Sraz byl stanoven na 8:15 , odjezd na 8:30. Jako doprovod s námi jeli třídní prof. Klíma , prof. Vanišová , otec František a ze septim Terka Vernerová, Lucka Zubinová, Marie Andresková a Kristýna Hromková.V plné sestavě jsme nasedli do autobusu a vyrazili. Cestou jsme si domluvili, jak se rozdělíme na pokoje .

Termín: 8.9.-10.9.2010

Vycházeli jsme s loňské dobré zkušenosti uspořádat odděleně kurz pro primu A a B, což se nám i letos osvědčilo.

Stránky