D

Články k tématu D

Život
Miloš Šuchma se narodil v roce 1940 v Praze. Pro studenty AG byla zajímavá skutečnost, že tehdy bydlel se svými rodiči ve Francouzské ulici č. 8 a navštěvoval v nynější budově AG třetí třídu základní školy ve školním roce 1948-49 (kdy ještě vyučovaly řádové sestry), v roce 1949 pak pokračoval ve stejné budově na necírkevní škole.

PhDr. Olga Bezděková se narodila v roce 1946. Je autorkou řady článků a recenzí. Vystudovala filosofickou fakultu UK, obor knihovnictví, literatura a dětská literatura. Pracovala jako bibliografka v Národní knihovně. V letech 2008-2009 byla dokumentaristkou v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je spoluautorkou samizdatové publikace Píseň úplňku, vydané v r. 1986 ve snaze o rehabilitaci spisovatele Jaroslava Foglara. 

26. února 2013 v Biografu Konvikt-Ponrepo se studenti sext zúčastnili diskusního kulatého stolu na téma Umění v nesvobodě. Svědomí umělce.

V pondělí 28. ledna proběhlo v budově ZŠ Sázavská okresní kolo dějepisné olympiády.

V polovině listopadu proběhlo na Arcibiskupském gymnáziu školní kolo 42. ročníku dějepisné olympiády, pořádané Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Určené bylo studentům tercií a kvart.

Chceme se nějak vyjádřit k tomu, že v krajích jsou na místa radních pro školství jmenováni komunisté, tedy členové strany, jejíž ideologie byla postavena mimo zákon. Chceme podpořit naše kolegy a studenty, kteří proti tomu protestují.

Důležité je umět si obstarat podstatné informace, ověřit jejich hodnověrnost z několika spolehlivých zdrojů, teprve potom se na jejich základě rozhodovat - tímto doporučením uvedla mimo jiné paní Zdena Mašínová první část vzpomínání na osudy členů své rodiny v rámci Příběhů bezpráví před zaplněnou aulou Arcibiskupského gymnázia.

Beseda s paní Zdenou Mašínovou se uskuteční v úterý 27. listopadu od 13:00 ve školní aule.

Vzpomínali jsme s pamětníky
vděčné ohlédnutí za loňským ročníkem Příběhů bezpráví, festivalem Mene tekel a obhajobou maturitních seminárních prací

Ve čtvrtek 11. dubna 2012 proběhla na naší škole přednáška Novodobí veteráni války s terorismem - pravdivé příběhy od společnosti REGI Base s podtitulem Příslušníci elitních jednotek armády ČR a jejich osobní příběhy v misích v Iráku, Afghánistánu ve vyprávění přímého účastníka.

Stránky