BI

Články k tématu BI

Proběhlo školní kolo biologické olympiády v kategoriích C (tercie, kvarta) a D (prima, sekunda). Všichni účastníci se kromě testu zúčastnili i poznávání organismů a mikroskopování. AG budou v dubnu v okresním kole reprezentovat Kateřina Kuncová, Marie Zocherová a Jonáš Chvojka (kategorie D); David László, Christina Soukupová a Daniel Witzany.
Vanda Vilímová

V úterý 16. listopadu jsme beze ztrát absolvovali výlet do pražské ZOO v Troji.

V úterý 16. března na nás s Vandou Vilímovou čekaly nultou hodinu netradiční laborky z biologie! Jako první přišlo na řadu bližší seznámení se s prasečím srdcem, obzvláště s jeho strukturou. Když jsme si o něm řekli dost, odebrali jsme se k fluorescenčnímu mikroskopu. Ten nám propůjčila Přírodovědecká fakulta, a jelikož součástí jeho příslušenství je úžasný fotoaparát, díky němuž jsme mohli pořídit fotky preparátů, bude o ně tato zpráva obohacena!

V úterý 19. června podnikla třída 3.A. geologickou exkursi do Českého Středohoří. Doprovodem byla pí. prof. Kulhavá a pan doktor Matějka z Přírodovědecké fakulty UK.

Dne 28. ledna 2007 jsme se vydali do Voděradských Bučin, dozvědět se více o lese spícím.

O víkendu 3.-5. listopadu 2006 proběhl projekt v rámci biologie s názvem Les živý a mrtvý.

Stránky