Sakrální umění – Hyacint Ullman

2017/2018

Jednou za měsíc navštívíme vybrané místo v Praze, které je zajímavé nábožensky, historicky, architektonicky a umělecky. A ze všech tří pohledů bychom se na to místo podívali. Můžete se těšit na návštěvu objektů, jako jsou Strahov, Břevnov, Bílá Hora, Týnský chrám, kostel sv. Jiljí, kostel Nejsvětějšího srdce Páně atd.

Určení: 
Kroužek je určen pro studenty prim a sekund.