English Art Club - Course 1: Decoding Emotions in Art - Kateřina Matulová

2017/2018

How do you express joy, a sense of adventure, the horrors of war, of holocaust, and of your inner battles?

Meet Hieronymus Bosch, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Francisco Goya, Marc Chagall, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Käthe Kollwitz… and embark on a journey with an aspiring young Jewish artist to see the masterpieces of Western Art through the eyes of different cultural iconography. Read the novel My name is Asher Lev by Chaim Potok (either in Czech or in English), discuss the artworks Potok describes and study the artists. Also, go on study trips to draw comparisons with the artworks displayed in the museums in Prague and Vienna.

You will create an art portfolio of different ways to express strong emotions about your chosen topic, explore different art techniques and master the visual codes in art.

Kurz 1: Cesta do hlubin malířovy duše

Jak vyjádříte radost, touhu po dobrodružství, hrůzy války, holokaustu a svých niterných zápasů?

Vydejte se na cestu za umělci jako byli Hieronymus Bosch, Vincent van Gogh, Edvard Munch, Francisco Goya, Marc Chagall, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Käthe Kollwitz… Průvodcem jejich světem vám bude mladý nadějný židovský malíř z románu Chaima Potoka Jmenuji se Ašer Lev. Prohlédnete si obrazy jeho očima, poznáte jejich autory, a budete o nich diskutovat s ostatními. Na studijních výletech po muzeích v Praze a ve Vídni je budete moci srovnávat s dalšími uměleckými díly. V průběhu roku si vytvoříte vlastní portfolio, ve kterém můžete experimentovat s různými technikami vyjádření emocí skrze vizuální kódy umění.