Dramafrak / Atelier freâtre - Klára Paseková

2019/2020

V prvním půlroce nás dramatická cvičení a techniky připraví na práci s textem, a aniž si toho stačíme všimnout, pomalu se z naší tvořivosti vyloupne divadelní představení. Žádné zkoušení, jen poctivá kreativní práce. Pojďme se učit výrazu, svobodnému projevu a pohybu v prostoru, který nás obklopuje. Užívejme francouzštinu a poznejme víc sami sebe.

 

Délka: 60 min.

Kapacita: 10 účastníků

Lektorka: Klára Paseková