Astronomický kroužek – Vojta Kovář

2019/2020

Scházíme se jednou týdně večer v naší školní hvězdárně. Odtud (za příznivých podmínek) pozorujeme rozličná nebeská tělesa, najmě planety a hvězdokupy. Samozřejmě také pořádáme pozorování mimořádných úkazů, v listopadu nás čeká přechod Merkuru přes Slunce.

Za nepříznivého počasí se zabýváme astronomií i vším, co s ní souvisí – jedná se o různé poznatky ze všech přírodních věd i oborů, které na ně navazují (techniky, filosofie či dokonce hudby), zkrátka všeobecné poznání renesančního vědce.

Časová náročnost: 
2x60min/týden (večerní hodiny 19-21hod.)