Jak nás můžete podpořit

Arcibiskupské gymnázium uvítá jakoukoli formu podpory – finanční, materiálovou nebo ve formě služby.

Dobrovolné finanční dary za jednotlivce nebo organizace můžete posílat na adresu Arcibiskupského gymnázia, Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 nebo přímo na číslo účtu 304547021/0100, var. symbol: 1111.

Na vaši žádost vám pak můžeme vystavit potvrzení o přijetí daru, který si můžete odečíst z daní. (Odpočet z daní pro fyzické osoby: Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Odpočet daní pro právnické osoby: právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně.)

Případnou konkrétní nabídku materiálu nebo služeb prosím projednejte předem s paní hospodářkou.

Děkujeme za jakoukoli Vaši podporu.