Pokračující distanční výuka do 22. ledna

Téma: 

Rozvrh je totožný s tím, který platil během listopadu, a to včetně rozpisu online hodin v jednotlivých předmětech; ten najdete v příloze.

Stále platí, že online setkání by měla probíhat alespoň jednou za 3 - 4 hodiny daného předmětu, tzn. u "jednohodinových" předmětů jednou za 3 týdny, u "dvouhodinových" jednou za 14 dnů, u "vícehodinových" jednou týdně. Konkrétní termíny a náplň online hodin stanoví jednotliví vyučující a zveřejní je v kurzu GC pro danou třídu.

Povoleny jsou individuální konzultace ve škole (1 žák + 1 učitel) na základě domluvy. Kancelář i knihovna školy je v provozu, je možné po dohodě a za dodržení všech platných hygienických opatření vyřídit různá potvrzení a vrátit/převzít vybrané knihy.

Obědy mají všichni žáci odhlášené, v případě zájmu je možné oběd přihlásit a odebrat do vlastní nádoby s sebou.

V příloze najdete také informaci MŠMT k provozu škol do 10. ledna. Platnost tohoto rozhodnutí se prodlužuje do 22. ledna 2021, rozhodnutí je v příloze. 

 

Galerie: 
Obrázek k článku Pokračující distanční výuka do 22. ledna