Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň

Téma: 

Již mnoho generací naši studentů mohlo poznat a navštívit malebné městečko Bad Münstereifel ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, které se nachází v jednom z údolí pohoří Eifel a jímž protéká nevelká říčka Erft. Poklidný a pohodový život turisty hojně navštěvovaného města i regionu z hodiny na hodinu změnila živelná a zničující povodeň, která – jak je všeobecně známo z médií – v posledních dnech sužuje vícero zemí západní Evropy.

Nejen centrum města Bad Münstereifelu se změnilo v hromady sutě, kamení, nánosů…, ale vodní masa se nevyhnula ani našemu partnerskému gymnáziu St. Angela (svaté Anděly). Není třeba slovy popisovat jednotlivosti, fotografie, které nám zaslali naši kolegové, kteří patří do tzv. Pražského týmu, mluví za vše.

Již nyní je jasné, že se výuka po letních prázdninách bude odehrávat v online prostoru…

V minulosti nesčetněkrát a nezištně AG rozuměj „Angela-Gymnasium“ podpořilo výměnné a studijní pobyty studentů našeho AG, nynější situace nás vybízí k tomu, aby AG rozuměj „Arcibiskupské gymnázium“ pomohlo AG tedy „Angela-Gymnasiu“. Geografická vzdálenost bohužel není nakloněna osobní dobrovolnické pomoci, ale můžeme na obnovu školy přispět finančním darem, jednak při sbírce, která proběhne na začátku školního roku při zahajovací bohoslužbě 1. září 2021 od 9.00 v kostele sv. Ludmily, či příspěvkem na účet školy (304547021/0100) pod variabilním symbolem 7910, jenž je určen výhradně na tento účel.

Děkujeme za Vaši solidaritu.

Ondřej Mrzílek

 

odkaz na krátkou reportáž z Bad Münstereifelu

Galerie: 
Obrázek k článku Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň
Obrázek k článku Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň
Obrázek k článku Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň
Obrázek k článku Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň
Obrázek k článku Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň
Obrázek k článku Partnerské gymnázium v Německu zasáhla povodeň