Zahájení školního roku 2020/2021

Téma: 

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2020/21 zahájíme společně v úterý 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily, na které je nutné mít zakrytá ústa a nos rouškou. Mši svatou bude sloužit arcibiskup Dominik kardinál Duka. V 10 hodin po mši se pak setkají všichni žáci se svými třídními učiteli v kmenových učebnách. Od 11 hodin bude probíhat zapisování do kroužků v rámci školního klubu a DDM. Noví primáni se sejdou ve svých třídách již v 8.40 hodin a do kostela půjdou společně s třídními učiteli.

V souvislosti se šířením Covid - 19 vydalo MŠMT dokument, který zdůrazňuje dodržovaní přísných hygienických pravidel v budově školy, stanovuje standardy pro úklid a kroky v případě projevů nákazy u žáků a učitelů školy. V příloze naleznete pokyny pro pobyt žáků ve škole od 1. září 2020, které z dokumentu vycházejí. Prosím, pečlivě se s nimi seznamte. V tuto chvíli se počítá se standardní prezenční výukou, kdy pro aktivity školy nejsou dána žádná významná omezení. V případě změny situace a vyhlášení nových pokynů MŠMT budou rodiče i žáci včas informováni prostřednictvím školních stránek, e-mailu a nástěnek ve škole.

Přeji vám všem klidný a úspěšný nový školní rok.Ondřej Mrzílek

Příloha: 
Galerie: 
Obrázek k článku Zahájení školního roku 2020/2021