Upravený rozvrh, online výuka

Téma: 

V přiloženém souboru najdete vyznačné hodiny jednotlivých předmětů, kdy bude alespoň občas probíhat synchronní, tzv. "online" výuka.

Online setkání by měla probíhat alespoň jednou za 3 - 4 hodiny daného předmětu, tzn. u "jednohodinových" předmětů jednou za 3 týdny, u "dvouhodinových" jednou za 14 dnů, u "vícehodinových" jednou týdně. Konkrétní termíny a náplň online hodin stanoví jednotliví vyučující a zveřejní je v kurzu pro danou třídu. Termíny je vhodné i po konzultacích se studenty stanovit tak, aby nedocházelo k velké kumulaci hodin v jednom dni.

Věříme, že občasná online setkání budou užitečným doplňkem dalších forem studia nejen v jazycích.

 

Galerie: 
Obrázek k článku Upravený rozvrh, online výuka