Zažij zázrak na PQ 2019

Téma: 

Studenti vyrobili krychle o velikosti 30x30x30 cm a promítli do nich svoji představu o prožitku zázraku. Vznikly velmi rozdílné a nápadité krychle, které si budete moci prohlédnout v rámci výstavy Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2019.

Krychle č. 1

Zázračné bájné bytosti

Moje krychle je zařazena mezi zázraky jako jsou bájné bytosti. I když je to velmi zázrak typický, je přesto pořád hodně zajímavý a plný tajemství. Nikdo neví, jestli takovéto bytosti vůbec existují a kde by se když tak nacházeli. Já jsem si je představila uprostřed temného lesa, jako symbol toho že i uprostřed temna (chvíle, které nejsou pro nás vůbec příjemné) se dá najít i dobro­-víla, čistá voda jako zdroj přežití. Víla jako představitelka dobra také zaujímá pozici snů, protože snad každý by se s ní chtěl někdy vidět. Každý ale ví, že ke snům vede dlouhá těžká cesta plná překážek, což by v našem temném lese mohl být např. had. Liška nám naznačuje lidi, které se k víle však dostat nemohou (liška není schopna přejít na druhý břeh), a proto nám budou závidět a snažit se nás od našich snů odlákat. Těmto lidem se musíme vyvarovat. A nakonec tu je opona, která nám naznačuje, že o setkání s vílou však zatím můžeme jen hrát divadlo.

Karolína Grymová, 2.A

Krychle č. 2

Zázrak Boží víry

Naše krychle představuje víru v Boha a jeho proměnění. Víra je otevřená pro všechny, bez rozdílu rasy a barvy pleti, pohlaví či majetnosti. Před Bohem jsme si všichni rovni a máme pro Něj všichni velkou cenu. Bůh je jsoucí a věčný-Bůh byl-je-a bude.

Terezie Sklenářová, Eliška Hovořáková, 2.A

Krychle č. 3

Ty jsi zázrak!

Tato krychle představuje jedinečnost a zázračnost každé kultury, ale i každého člověka. A právě při pohledu do zrcadla si to můžete uvědomit. Vy sami jste zázrak a můžete i zázraky dokázat!

Benedikta Peterková a Marie Probstová, 2.A

Krychle č. 4

Zázrak noční oblohy

Dnešní společnost je tak uchvácena moderními technologiemi a touhou po poznání, že začíná ničit ten největší a nejúžasnější zázrak, který kdy lidstvo spatřilo, noční oblohu. Lidé zlenivěli a začali ničit a přetvářet vše kolem sebe „k lepšímu“, ale přes zoufalé pokusy stejně nic není dokonalé. Nedokonalost a jednoduchost krychle není způsobená leností, jak by se snad mohlo zdát, ale poukazuje na to, jaká je příroda, jednoduchá a přitom nedokonalá.

Kristina Horáčková, 2. A

Krychle č. 5

B.E.T.T.Y: biologicko-elektrický tvor typu Y

Dokonalost. To, co bylo v minulosti považováno za zázrak, od zítra bude samozřejmostí. Je na nás kladen nárok být nejlepší z nejlepších, excelovat, nechybovat. Toť úkon nedokonalým člověkem nedosažitelný. Zvolte si dceru či syna typu B.E.T.T.Y a ušetřete je nátlaku, který pro ně svět chystá. Zploďte dokonalost.

Anna Šípová, Emma Pěchoučková, Lukáš Witzany, Vojtěch Tax, 6.B

Krychle č. 6

Ústa Hlavy Netřeba

Zuby, jako nástroj pro mechanické zpracování potravy, bez hlavy, která by nasměrovala, bez jazyka, který by ocenil, se prokousaly ze středu neforemné homogenní hmoty jen proto, aby si uvědomily marnost své existence. Dal by sis želé?

Adam Smetana, Martin Hudlička, Ondřej Maceška a Jakub Zavadil, 6.B

 

Galerie: