Vzkaz pro uchazeče o studium na Arcibiskupském gymnáziu

Vedení Arcibiskupského gymnázia společně se svým zřizovatelem, Arcibiskupstvím pražským, chce ujistit uchazeče o studium na AG i jejich rodiče o tomto:

  • Situace, která vznikla kolem nájmu budovy v Korunní ulici, kde AG sídlí, a vypsaného výběrového řízení, se intenzivně řeší. Věnují se jí jak zástupci Arcibiskupského gymnázia a Arcibiskupství pražského, tak zástupci rady rodičů současných žáků a iniciativně se zapojuje i žákovská rada žáků samotných.
  • Cílem je jak zachování stávající adresy AG v Korunní 2, tak udržení kvality studia a možností dalšího rozvoje školy.
  • Přes vypsané výběrové řízení budou jednání s vedením Školských sester sv. Františka nadále pokračovat. Od konce roku 2018 je na stole k podpisu připravena smlouva, která respektuje všechny požadavky sester.
  • V tuto chvíli je podle veřejného prohlášení Školských sester zaručen nájemní vztah do června 2020 (web, osobní opakované přísliby, osobní dopis adresovaný vedení školy).
  • AG dlouhodobě poskytuje vzdělání na výrazně nadprůměrné úrovni, jak o tom svědčí umístění v různých žebříčcích, úspěchy ve studentských soutěžích i výsledky absolventů na českých i zahraničních vysokých školách napříč obory. Vedle toho zaručuje i nadprůměrnou úroveň mezilidských vztahů a plní poslání církevní školy. Úroveň svého vzdělávacího systému AG neustále rozvíjí, a to v úzké spolupráci s radou rodičů.
  • Arcibiskupství pražské jako zřizovatel proto vyvine veškeré úsilí a využije všech cest k dosažení cíle – uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy v budově v Korunní 2, kterou škola v současnosti plně využívá. Arcibiskupství vnímá tento úkol jako jednu ze svých priorit.
  • Vedení Arcibiskupského gymnázia společně s Arcibiskupstvím pražským ujišťuje budoucí žáky a jejich rodiče, že vzniklá situace nebude mít vliv na úroveň vzdělávání na AG a vyzývá uchazeče, ať se nenechají ve svém rozhodování současnou situací odradit.

 

Za Arcibiskupské gymnázium:

Ing. Mgr. Richard Mašek, ředitel školy

 

Za Arcibiskupství pražské:

Mons. Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání

Mgr. Antonín Juriga, výkonný ředitel Arcibiskupství pražského

Galerie: