Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2019

Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním. Až na společnou místnost a o 10 minut kratší čas probíhala zkouška ve stejných podmínkách jako chystaná přijímačka a byla také tak hodnocena. 

Maximum 50 bodů nezískal nikdo, nejlepší výkon byl 44 b. (1 os), aspoň 40 bodů  získalo 10 os, aspoň 35 bodů mělo 42 osob; aritmetický průměr zisků všech 200 řešitelů je cca 27 bodů.

Rýsování a geometrické úlohy byly zvládnuty poměrně úspěšně, naopak častější potíže působilo doplňování závorek do početního výrazu,  kombinatorická úloha s hracími kostkami a slovní úlohy (atlasy resp. lístky do divadla).

Svá opravená řešení si účastníci odnesli z poslední hodiny kurzů 9.4. po společném rozboru příkladů. Další dotazy a připomínky lze řešit s prof.Lauschmannem (lauschmann@arcig.cz).

Celkově tato akce proběhla zdárně - navzdory extrémní organizační náročnosti - a věříme, že pro účastníky byla tato zkušenost užitečná.

Letošní přípravné kurzy z matematiky tedy tímto skončily.

Všem uchazečům přejeme úspěšné zvládnutí skutečné přijímací zkoušky!

Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann

 

Galerie: