Upřesnění k článku v Katolickém týdeníku č. 7 a k dopisu rodičům z 1. února 2019

Téma: 

Rádi bychom se vrátili k tvrzení, že ředitel školy od začátku potvrzoval sestrám, že škola na zvýšený nájem má. V průběžných jednáních totiž byla použita i argumentace, z níž kongregace Školských sester sv. Františka mohla oprávněně nabýt dojmu, že gymnázium není schopno zvýšený nájem platit. Chtěli bychom tedy výše uvedené tvrzení korigovat v tomto smyslu.

Za vedení školy

Richard Mašek, Ondřej Mrzílek, Lucie Bohatá

 

Galerie: