Společné prohlášení Školských sester a Arcibiskupství pražského

Téma: 

K rozhodnutí zrušit výběrové řízení a uzavřít novou smlouvu s Arcibiskupským gymnáziem nás vedlo vícero důvodů. Je to dobrá smlouva pro všechny zúčastněné. V jednáních se podařilo najít mnoho dobré vůle, a proto mohlo dojít ke shodě nejen na spravedlivém nájemném, jež umožní budovu v Korunní opravovat a rozvíjet, ale také na dlouhodobém projektu pro školu. Za velmi pozitivní považujeme garance Arcibiskupství, která přinášejí potřebnou jistotu a klid.

Jsme rády, že jsme všichni dokázali najít společnou řeč a nové společné směřování s dobrým cílem, a za to patří všem zúčastněným velký dík.

SM Baptista Nožková

Provinciální představená Školských sester sv. Františka

 

Arcibiskupství pražské by rádo touto cestou poděkovalo všem zúčastněným stranám za konstruktivní přístup vedoucí k podpisu nové nájemní smlouvy. Během jednání se diskutovaly nové vize rozvoje školy a zaznělo mnoho zajímavých podnětů, na kterých může do budoucna také stavět. Již delší dobu bylo zřejmé, že spolupráce gymnázia, jeho zřizovatele a Školských sester bude pro školu velkým přínosem.

Velmi děkujeme zástupcům rodičů, kteří měli značný podíl na tolik očekávaném pozitivním výsledku. Děkujeme též žákům a studentům za jejich iniciativu, která otevřela nový prostor vzájemné komunikace.

Těšíme se na další spolupráci.

Mons. Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání

Mgr. Antonín Juriga, výkonný ředitel Arcibiskupství pražského

Galerie: