Pozvánky k přijímacímu řízení

Pozvánky byly odeslány doporučeně na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce. Pokud pozvánku dosud nemáte, prosíme, kontaktujte Českou poštu.

Lucie Bohatá

Galerie: