Kariérový poradce a koordinátor kariérového rozvoje

Chceme motivovat žáky k jejich vlastnímu zájmu a zodpovědnosti za vzdělávání, chceme zlepšit postavení a uplatnění absolventů na trhu práce a proto hledáme

Kariérový poradce a koordinátor kariérového rozvoje

· místo – Praha (Korunní 2 – hned u výstupu z metra Nám. Míru)

· nástup možný ihned

· doba určitá do 12/2020 s možnou další návazností

· úvazek 0,2 - 0,5 s možností navýšení od 1/2020

· mzda podle aktuálního znění přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a benefity

zaměstnanecké benefity

· pružná pracovní doba

· příspěvek na stravování

· vzdělávací kurzy

· týden dovolené navíc

· Sick days – 3dny/rok

požadované vzdělání

a) vysokoškolské vzděláním získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného magisterského studijního programu než podle písmene a) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na studium kariérového poradenství, příp. výchovného poradenství

2. studiem pedagogiky v akreditovaném bakalářském studijním programu/studiem pedagogiky v programu celoživotního vzdělávání, nebo

3. absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „studium pro asistenty pedagoga"),

dále požadujeme plnou právní způsobilost, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.Náplň práce:

Nastavit a rozvíjet program osobního a profesního rozvoje žáka na střední škole, spolupracovat s koordinátorem spolupráce školy a zaměstnavatele, spolupracovat s vedoucími učiteli předmětů.

Realizovat 4-10 individuálních poradenských setkání (dle výše úvazku) se žáky, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání

· podpora účastníků při volbě dalšího vzdělávání a při výběru povolání;

· identifikace nadání/potenciálu každého účastníka a podpora a vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice podpory nadání, tvorba systému identifikace a podpory nadání a komunikace a sdílení informací s ostatními školskými zařízeními/školami a partnery v daném tématu;

· komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro účastníky a rodiče;

· podpora účastníků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a účastníků ohrožených předčasným ukončením vzdělávání;

· spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

 

Své životopisy zasílejte nejpozději do 14. června 2019

na adresu krausova@arcig.cz.

S dalšími dotazy se obracejte na Andrea Hora 777 861 117

Galerie: