Dopis ředitele rodičům z 1. února 2019 - oprava

Téma: 

Vážení rodiče,

tvrzení, zveřejněné v dopisu ředitele rodičům ze dne 1. února 2019, v němž bylo uvedeno, že gymnázium Kongregaci školských sester za nájem nedluží, bohužel v době zveřejnění dopisu nebylo pravdivé, jak později vyšlo najevo.

Administrativním pochybením AG totiž nebyl včas upraven trvalý čtvrtletní příkaz pro platbu nájemného tak, aby bylo podchyceno zvýšení nájmu od 1. ledna 2018. Všechny čtyři čtvrtletní splátky za rok 2018 tedy byly nižší, v souhrnu o 500 tis. Kč za rok. Jakmile byla škola na omyl upozorněna, ředitel se školským sestrám omluvil a druhý den byla chybějící částka převedena na jejich účet. Jednalo se tedy o administrativní omyl, jistě velmi nevhodný, nikoli však o to, že by škola neplatila, protože na nájem neměla, nebo o to, že by snad platbu přes upozornění neprováděla.

Za nepravdivou informaci se omlouváme.

 

Za vedení školy

Richard Mašek

Galerie: