Úvod do genealogie

ŠK a DDM vás zvou na přednášku profesionálního genealoga, bývalého studenta AG, který vám přiblíží oblast genealogie a navede vás na první cestě tvorby vašeho vlastního rodokmenu....
 
zájemci se mohou přihlásit na FB události https://www.facebook.com/events/313340339247874/
 
Andrea Hora Krausová
Galerie: