Přijímačka nanečisto - výsledky

Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním. Až na společnou místnost a o 10 minut kratší čas probíhala zkouška ve stejných podmínkách jako chystaná přijímačka a byla také tak hodnocena. Rozdíl proti minulým dvěma letům byl ovšem podstatný: šlo o originální test sestavený z úloh pouze podobných  těm, které se vyskytují ve státních testech Cermatu. Žádný z účastníků tedy tento test nemohl předem znát (loni a předloni mohl).

Maximum 50 bodů nezískal nikdo, nejlepší výkon byl 43 b. (1 os), aspoň 35 bodů získalo 35 osob, aritmetický průměr zisků všech 185 řešitelů je cca 28 bodů. Výsledky jednotlivých účastníků najdete v příloze.

Rýsování a geometrické úlohy byly zvládnuty poměrně úspěšně, naopak častější potíže působilo doplňování závorek do početního výrazu a kombinatorická úloha s hracími kostkami.

 Svá opravená řešení si účastníci odnesli z poslední hodiny kurzů 3.4. - po společném rozboru příkladů. Další dotazy a připomínky lze řešit s prof.Lauschmannem (lauschmann@arcig.cz).

Celkově tato akce proběhla zdárně - navzdory extrémní organizační náročnosti - a věříme, že pro účastníky byla tato zkušenost užitečná.

Letošní přípravné kurzy z matematiky tedy tímto skončily.

Všem uchazečům přejeme úspěšné zvládnutí skutečné přijímací zkoušky!

6. 4. 2018                                            Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann

Galerie: