Přijímací zkoušky - počet uchazečů a pozvánky

Přihlášku ke studiu na AG letos podalo 234 uchazečů. Pozvánky k přijímacím zkouškám, spolu s dalšími informacemi, byly všem uchazečům odeslány doporučeně ve středu 28. března 2018.

Richard Mašek

Galerie: 

Příbuzné články k tématu: